Rapporten på Svenskadrommar.se

ATG har tillsammans med undersökningsföretaget Novus utforskat den svenska drömkulturen. Genom intervjuer och enkäter har de gått på djupet i svenskarnas föreställningar om vad drömmar är, vilka de själva har och om de tror att de kan gå i uppfyllelse. Totalt 1 042 personer deltog i undersökningen som genomfördes under 2017.

Resultatet visar att det finns skillnader i hur vi ser på drömmar. De yngre människorna mellan 18 och 29 år tänker i första hand på de drömmar vi har när vi sover medan karriärmänniskorna ser framtidsvisioner framför sig. Och så finns det mindre abstrakta personer som istället tänker på en spröd liten kaka.

Drivkraft och planer

Resultatet visar att drömmar är viktigt för att vi ska hålla livslågan uppe, de skapar en drivande kraft i livet. De som inte ser det positiva i att drömma anser att det inte är bra därför att drömmar ändå sällan går i uppfyllelse. 69 % anser dock att det tråkigt att leva utan drömmar.

Den största delen av kvinnorna drömmer om ett långt och lyckligt liv medan lågutbildade och äldre mellan 50 och 64 år fantiserar om att vinna pengar. Yngre tenderar att drömma om en framtid med en kärleksfull familj och ett härligt boende medan de som passerat 30 istället drömmer om att korta ner sin arbetstid.

Att få en dröm att gå i uppfyllelse

Merparten av deltagarna i undersökningen anser att uthållighet är en stor nyckel till att kunna uppnå sina drömmar. Det engagemang och hårda arbete man lägger ner i att ta sig mot målet har större betydelse än pengar när det kommer till att nå framgång. Fler män än kvinnor anser dock att pengar spelar stor roll.

Rapporten från ATG och Novus visar alltså att det finns skillnader i hur vi drömmer samt vad vi drömmer om. Ja, vi är inte ens helt överens om vad en dröm faktiskt är. Vill du läsa mer om undersökningen och ta del av rapporten i sin helhet så hittar du den på svenskadrommar.se.